Banket

Bankety, slavnostní hostiny

Banket se koná u příležitosti důležité společenské události, která má jasně daný důvod a z něj vycházející program od začátku až do konce.

Většinou se tato hostina pořádá pro větší počet osob a má velmi formální a slavnostní charakter.

Banket – skvělé menu, perfektní obsluha

Základem banketu jsou velmi honosně nazdobené kulaté stoly, které jsou obsazeny podle předem dohodnutého zasedacího pořádku.

Banket se pořádá v poledne nebo večer, může tedy jít o oběd či večeři.

Máte zájem o uspořádání banketu? Pošlete nám svou objednávku.