Biocev Days

Série přednášek a workshopů v rámci otevřených dní Biocev.

Výzkumný program Biocev je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřený na biomedicínu a biotechnologie.

Termín: 19. a 20. 6. 2017
Počet osob: 180

Categories:

Reference